Lahit

a) Materyal

Envanter No: 3KB-37
Türü
: Lahit
Kapak Formu: Bilinmiyor
Malzeme: Kireçtaşı
Durumu: Kırıklar mevcut
Dönem: Roma Dönemi.
Tekne:
En: 0.90 m Yük.: 0.40
Tanım: Kuzeybatı nekropolis alanında modern yolun doğusunda yer alan dördüncü mezara ait kırık lahit parçası. Yolun kıyısından kuzey yerleşime doğru yükselen eğimli arazi üzerinde yerinden kaymış halde kuzey-güney doğrultusunda uzanmaktadır. Güneye bakan dar yüz kırık ve yoğun şekilde tahrip olmuştur. 0.90 m uzunluğunda kuzeye doğru devam eden parça bu noktadan itibaren yoğun toprak altında kaldığından izlene­memektedir.

b) Lokasyon

Orijinal Lokalizasyonu: in-situ / incertus
Son Kayıt Yeri
: Kuzeybatı Nekropolis
Tarih: Roma Dönemi
Kaydeden: Betül Gürel
Kayıt Tarihi: 06.03.2016
ITRF96: 548807.51 / 4044381.13
WGS84: 36,5290034 / 30,5449817
Konumlandırma Hassasiyeti: +/- 2 cm