Lahit

a) Materyal

Envanter No: 3KB-35
Türü
: Lahit
Kapak Formu: Bilinmiyor
Malzeme: Kireçtaşı
Durumu: Kırık
Dönem: Roma Dönemi.
Tekne:
Boy: 1.52 m Yük.: 0.35 m Kal.: 0.17 m
Tanım: Modern yolun 2.50 m kuzey doğusunda yer alan lahit parçaları. Yalnızca bir uzun yüze ait kırık iki parça bulunmaktadır. Mevcut iki parça kuzey-güney doğrultuludur, kalıntıların üzeri ve etrafı toprak ve taş dolguyla kaplanmıştır. Kapağa  dair bir parça etrafta görülememektedir.

b) Lokasyon

Orijinal Lokalizasyonu: in-situ / incertus
Son Kayıt Yeri
: Kuzeybatı Nekropolis
Tarih: Roma Dönemi
Kaydeden: Betül Gürel
Kayıt Tarihi: 06.03.2016
ITRF96: 548799.46 / 4044383.56
WGS84: 36,5290257 / 30,5448920
Konumlandırma Hassasiyeti: +/- 2 cm