Ostothek K.

a) Materyal

Envanter No: 3KB-33
Türü
: Ostothek
Kapak Formu: Düz Damlı
Malzeme: Kireçtaşı
Durumu: Kırık
Dönem: Roma Dönemi.
Kapak:
Boy: 0.50 m En: 0.71 m Der.: 0.33 m Kal.: 0.10 m
Tanım: Nekropolis alanında, 3KB. 32 no’lu ostothek teknesinin 3.10 m güneyinde yer almaktadır. Nekropolis’in batısında bulunan lagünün sınırındadır. Alanda kuzeybatı-güneydoğu doğrultusunda devam eden duvar/set düzenlemesi izlenmektedir.    Bu set yükselen lagün sularının tahribatını engellemek amacıyla yapılmış olmalıdır. Kapak bu setin içerisinde kullanılmış görünmektedir. Bir yüzü toprağa gömülü olarak dik halde durmaktadır. Kapağın devamı görünmediği için lahit kapağı mı ostothek kapağı mı olduğu net değildir. Ancak kapak profillerine bakıldığında ostothek kapağı gibi görünmektedir.

b) Lokasyon

Orijinal Lokalizasyonu: in-situ / incertus
Son Kayıt Yeri
: Kuzeybatı Nekropolis
Tarih: Roma Dönemi
Kaydeden: Betül Gürel
Kayıt Tarihi: 29.02.2016
ITRF96: 548780.81/ 4044317.56
WGS84: 36,5284320 / 30,5446796
Konumlandırma Hassasiyeti: +/- 2 cm