Ostothek T.

a) Materyal

Envanter No: 3KB-30
Türü
: Ostothek
Kapak Formu: Bilinmiyor
Malzeme: Kireçtaşı
Durumu: Kırık
Dönem: Roma Dönemi.
Tekne:
Boy: 0.70 m En: 0.49 m Der.: 0.27 m Kal.: 0.10m Çap: 0.30 m
Tanım: Kare formlu ostothek teknesi. Kuzey güney doğrultuludur ve yan yatmış durumdadır. Gömü oyuğu ve tekne yarısına yakın toprak altındadır. Alt köşesi kırık ve eksiktir. 22 no’lu mezarın önünden başlayarak kuzey-güney doğrultusunda devam eden cadde/su kanalına ait bir düzenleme hattı bulunmaktadır. Ostothek bu hat üzerinde ve aynı kotta yer almaktadır. Herhangi bir podyum kalıntısı görülmediğinden yerinden alınıp devşirme olarak alan düzenlemesinde kullanılmış olduğu düşünülmektedir.

b) Lokasyon

Orijinal Lokalizasyonu: in-situ / incertus
Son Kayıt Yeri
: Kuzeybatı Nekropolis
Tarih: Roma Dönemi
Kaydeden: Betül Gürel
Kayıt Tarihi: 06.03.2016
ITRF96: 548780.18 / 4044339.64
WGS84: 36,5286310/ 30,5446739
Konumlandırma Hassasiyeti: +/- 2 cm