Lahit

a) Materyal

Envanter No: 3KB-29
Türü
: Lahit
Kapak Formu: Düz Damlı
Malzeme: Kireçtaşı
Durumu: Kırık
Dönem: Roma Dönemi.
Tekne: Boy: 2.45 m En: 0.83 m
Kapak:
Boy: 2.45 m En: 0.83 m Yük.: 0.30 m
Tanım: Aynı kottaki son mezarıdır. Hattın kuzeybatı ucundaki bu mezardan sonra nekropolis’in ortasından geçen modern yola 11.50 m mesafe bulunmaktadır. Son mezar ile yol arasındaki bu alanda yer yer yoğunluk kazanan taş öbekleri bulunmaktadır. Fakat bu alanda tanımlanabilir bir yapı ya da herhangi bir mezara ait veri saptanmamıştır. Kapağın altında ve yalnızca batı yönde bir uzun yüzü görülebilen teknenin, diğer uzun yüzü kapak altında devam etmekte ancak durumu tespit edilememektedir. Kapak kırık iki parça halinde teknenin üzerinde yer almaktadır. Batıya bakan dar yüzü köşeden kırıktır. Kapak doğu yönde 0.50 mlik bir açıklıkla tekne üzerinden kaymış durumdadır.

b) Lokasyon

Orijinal Lokalizasyonu: in-situ / incertus
Son Kayıt Yeri
: Kuzeybatı Nekropolis
Tarih: Roma Dönemi
Kaydeden: Betül Gürel
Kayıt Tarihi: 29.02.2016
ITRF96: 548787.61 / 4044358.10
WGS84: 36,5287969 / 30,5447580
Konumlandırma Hassasiyeti: +/- 2 cm