Lahit

a) Materyal

Envanter No: 3KB-26
Türü
: Lahit
Kapak Formu: Düz Damlı
Malzeme: Kireçtaşı
Durumu: Bilinmiyor
Dönem: Roma Dönemi.
Kapak:
Boy: 1.50 m En: 0.84 m Yük.: 0.33 m
Tanım: Kuzeydoğu-güneybatı doğrultusunda devam eden hattın güneybatı ucunda yer alan setin beşinci mezarıdır. Doğu-batı doğrultulu olan kapak sadece doğuya bakan dar yüzde açıktır ve üstten bakıldığında 1.50 m uzunluğunda izlene­bilmektedir. Kapak altındaki boşluktan bakıldığında altta tekne görülebilmektedir ancak korunma durumu ve ölçülerine dair veri alınamamaktadır. Kapak tekne üzerinden kaymış yaklaşık 0.50 m önde durmaktadır.

b) Lokasyon

Orijinal Lokalizasyonu: in-situ / incertus
Son Kayıt Yeri
: Kuzeybatı Nekropolis
Tarih: Roma Dönemi
Kaydeden: Betül Gürel
Kayıt Tarihi: 05.03.2016
ITRF96: 548785.16 / 4044352.72
WGS84: 36,5287486 / 30,5447303
Konumlandırma Hassasiyeti: +/- 2 cm