Lahit

a) Materyal

Envanter No: 3KB-24
Türü
: Lahit
Kapak Formu: Düz Damlı
Malzeme: Kireçtaşı
Durumu: Kırık
Dönem: Roma Dönemi.
Kapak:
En: 0.82 m Yük.: 0.30 m
Tanım: Kuzeydoğu-güneybatı doğrultusunda devam eden hattın lagün tarafındaki güneybatı ucunda yer alan üçüncü mezara ait kapak. Üstten bakıldığında doğuya bakan dar yüzden itibaren 0.65 m uzunluğunda görülebilmekte­dir. Tamamına yakını toprak ve taş tabakası altındadır. Kapağın altındaki boşluktan bakıl­dığında altta yer alan tekne görülmektedir fakat korunma durumu izlenememekte ve ölçüleri alınamamaktadır.

b) Lokasyon

Orijinal Lokalizasyonu: in-situ / incertus
Son Kayıt Yeri
: Kuzeybatı Nekropolis
Tarih: Roma Dönemi
Kaydeden: Betül Gürel
Kayıt Tarihi: 05.03.2016
ITRF96: 548784.11 / 4044350.50
WGS84: 36,5287286 / 30,5447185
Konumlandırma Hassasiyeti: +/- 2 cm