Lahit K.

a) Materyal

Envanter No: 3KB-23
Türü
: Lahit
Kapak Formu: Düz Damlı
Malzeme: Kireçtaşı
Durumu: Bilinmiyor
Dönem: Roma Dönemi.
Kapak:
En: 0.69 m Yük.: 0.32 m
Tanım: Kuzeydoğu-güneybatı doğrultusunda devam eden hattın lagün tarafındaki güneybatı ucunda yer alan ikinci mezardır. Tekne izlenemiyor, kapak üstten bakıldığında doğuya bakan dar yüzden itibaren 0.45 m uzunluğunda görülebilmektedir. Büyük oranda toprak tabakası altındadır.

b) Lokasyon

Orijinal Lokalizasyonu: in-situ / incertus
Son Kayıt Yeri
: Kuzeybatı Nekropolis
Tarih: Roma Dönemi
Kaydeden: Betül Gürel
Kayıt Tarihi: 05.03.2016
ITRF96: 548783.47 / 4044349.85
WGS84: 36,5287228 / 30,5447113
Konumlandırma Hassasiyeti: +/- 2 cm