Lahit

a) Materyal

Envanter No: 3KB-22
Türü
: Lahit
Kapak Formu: Düz Damlı
Malzeme: Kireçtaşı
Durumu: Kırık
Dönem: Roma Dönemi.
Tekne:
Boy: 1.00 m En: 0.80 m
Kapak:
Boy: 0.95 m En: 0.80 m Yük.: 0.35 m
Tanım: Lagünün kuzeydoğusundan başlaya­rak kuzeydoğu-güneybatı doğrultusunda devam eden bir hat bulunmakta ve bu hat içerisinde 8 adet mezarın aynı kotta sıralandığı görülmektedir. Bu alan büyük oranda toprak tabakası altında kalmış yer yer görünen mezarları barındırmaktadır. Setin lagün tarafındaki güneybatı ucunda yer alan ilk mezar 3KB. 22 no’lu mezardır. Tekne 1 m uzunluğunda ve 0.80 m genişliğinde kırık bir parça halinde ters durmakta, kapak ise kırık üç parça tekne üzerinden kaymış olarak bulunmaktadır..

b) Lokasyon

Orijinal Lokalizasyonu: in-situ / incertus
Son Kayıt Yeri
: Kuzeybatı Nekropolis
Tarih: Roma Dönemi
Kaydeden: Betül Gürel
Kayıt Tarihi: 03.03.2016
ITRF96: 548782.488 / 4044349.459
WGS84: 36,5287221 / 30,5446982
Konumlandırma Hassasiyeti: +/- 2 cm