Lahit K.

a) Materyal

Envanter No: 3KB-21
Türü
: Lahit
Kapak Formu: Düz Damlı
Malzeme: Kireçtaşı
Durumu: Görülebilen kısımlar korunmuş
Dönem: Roma Dönemi.
Kapak:
Boy: 2.15 m En: 0.96 m
Tanım: Alanda kuzey-güney doğrultusunda uzanmakta olan yekpare blok halinde bulunan lahit kapağı. Kuzey yönde giderek artan yoğun toprak tabakası ile örtülüdür. Kapak üzerinde aşınmalar ve görünen köşe kısmında kırıklar mevcuttur. Tekneye ilişkin bir kalıntı kapak etrafında bulunmamaktadır.

b) Lokasyon

Orijinal Lokalizasyonu: in-situ / incertus
Son Kayıt Yeri
: Kuzeybatı Nekropolis
Tarih: Roma Dönemi
Kaydeden: Betül Gürel
Kayıt Tarihi: 05.03.2016
ITRF96: 548780.49 / 4044349.17
WGS84: 36,5287168 / 30,5446780
Konumlandırma Hassasiyeti: +/- 2 cm