Lahit

a) Materyal

Envanter No: 3KB-17
Türü
: Lahit
Kapak Formu: Düz Damlı
Malzeme: Kireçtaşı
Durumu: Kırık
Dönem: Roma Dönemi.
Tekne:
Boy: 2.30 m En: 0.96 m Yük.: 0.22m
Kapak:
Boy: 1.30 m En: 0.75 m Yük.: 0.45 m
Tanım: Kuzeybatı nekropolis’te lagünün kıyısında konuşlandırılmış doğu-batı yönünde uzanmakta olan tekne ve kapağı. Tekne toprak tabakası altında olup üstten bir kısmı görünmektedir. Üzeri ve çevresi yoğun taş dolgu ile kaplıdır. Kapak ortadan kırılmış yarısı tek parça halinde lahdin üzerinde durmakta diğer yarısı tamamen parçalanmış olarak yüzeye dağılmış durumdadır. Mezarın hemen yanında bir başka mezara ait olduğu düşünülen yoğun bir kalıntı öbeği bulunmaktadır. Ancak bu yığma taşlardan oluşan alanda lahit ya da kapağa iz verecek bulgu gözlemlenememiştir.

b) Lokasyon

Orijinal Lokalizasyonu: in-situ / incertus
Son Kayıt Yeri
: Kuzeybatı Nekropolis
Tarih: Roma Dönemi
Kaydeden: Betül Gürel
Kayıt Tarihi: 29.02.2016
ITRF96: 548767.67 / 4044349.12
WGS84: 36,5287170 / 30,5445348
Konumlandırma Hassasiyeti: +/- 2 cm