Lahit

a) Materyal

Envanter No: 3KB-13
Türü
: Lahit
Kapak Formu: Düz Damlı
Malzeme: Kireçtaşı
Durumu: Kapak ve teknede kırıklar mevcut.
Dönem: Roma Dönemi.
Tekne:
Boy: 1.90 m En: 0.90 m Yük.: 0.17 m
Kapak:
Boy: 1.56 m En: 0.89 m Yük.: 0.26 m
Tanım: Yerinden kaymış durumda olan tekne ve kapak. Tekne doğu-batı yönlüdür ve tüm kenarları tekne derinliği alınamayacak şekilde kırılmıştır. Bu görüntüsüyle düz bir kapak izlenimi vermektedir. Kuzeye bakan dar yüz köşesinden kırık ve eksiktir. Tekne yükselik ölçüsü alınamayacak şekilde toprak altındadır. Kapak teknenin kuzeydoğusunda, kuzey-güney yönünde uzanmaktadır. Dar yüzlerden kırık ve eksiktir. Kapağın tüm ölçüleri görülebildiği oranda alınmıştır.

b) Lokasyon

Orijinal Lokalizasyonu: in-situ / incertus
Son Kayıt Yeri
: Kuzeybatı Nekropolis
Tarih: Roma Dönemi
Kaydeden: Betül Gürel
Kayıt Tarihi: 29.02.2016
ITRF96: 548776.33 / 4044367.42
WGS84: 36,5288815 / 30,5446327
Konumlandırma Hassasiyeti: +/- 2 cm