Lahit K.

a) Materyal

Envanter No: 3KB-11
Türü
: Lahit
Kapak Formu: Düz Damlı
Malzeme: Kireçtaşı
Durumu: Kırık
Dönem: Roma Dönemi.
Kapak:
Boy: 1.18 m En: 0.80 m Yük.: 0.26 m
Tanım: Kuzeydoğu-güneybatı doğrultulu lahit kapağı. 10 no’lu mezarın 3 m doğusunda yer almaktadır. İki dar yüzden de kırık ve eksiktir. Yerinden kaymış veya modern yolun yapımı sırasında yer değiştirmiş olmalıdır. Tekneye dair herhangi bir iz yüzeyde görülememektedir.

b) Lokasyon

Orijinal Lokalizasyonu: in-situ / incertus
Son Kayıt Yeri
: Kuzeybatı Nekropolis
Tarih: Roma Dönemi
Kaydeden: Betül Gürel
Kayıt Tarihi: 29.02.2016
ITRF96: 548780.52 / 4044370.67
WGS84: 36,5289106 / 36,5289106
Konumlandırma Hassasiyeti: +/- 2 cm