Lahit

a) Materyal

Envanter No: 3KB-4
Türü
: Lahit
Kapak Formu: Düz Damlı
Malzeme: Kireçtaşı
Durumu:Tekne kırık, kapak büyük oranda toprak altında.
Dönem: Roma Dönemi.
Tekne: Boy: 1.86 m En: 0.83 m Yük.: 0.42 m Der.: 0.17 m Kal.: 0.14 m
Kapak:
Boy: 0.60 m En: 0.84 m
Tanım: Kuzeybatı nekropolisi bölerek kente inen modern yolun lagün yönünde 6 m güneybatısında yer alan lahit ve kapağı. Tekne kuzeybatı-güneydoğu doğrultuludur. Teknenin güneydoğuya bakan dar yüzü kırıktır ve kırık olan parça hafifçe batı yöne dönmüş tümle­nebilir şekilde yerde durmaktadır. Kırıklar nedeniyle teknenin yükseklik ölçüsü tam alınamamaktadır. Kapak büyük oranda tekne­nin altında kalmış aynı zamanda toprak tabakasıyla örtülmüştür.

b) Lokasyon

Orijinal Lokalizasyonu: in-situ / incertus
Son Kayıt Yeri
: Kuzeybatı Nekropolis
Tarih: Roma Dönemi
Kaydeden: Betül Gürel
Kayıt Tarihi: 29.02.2016
ITRF96: 548778.204044371.66
WGS84: 36,5289196 / 30,5446538
Konumlandırma Hassasiyeti: +/- 2 cm